query("SELECT `sid`, `Naam`, `screenshot`, `Beschrijving`, `Licentie`, `Vereisten`, `Downloads`, `Stemmen`, `Platform`, `Ontwerperlink`, `Ontwerper`, `File size`, `Datum`, `categorie` FROM `Downloads` WHERE `sid` = '".$item_id."' LIMIT 1"); } if ($map == "categorie") { $categorie_sql = $db->query("SELECT `cid`, `categorie`, `uitleg` FROM `Categorie` WHERE `cid` = '".$download_id."' LIMIT 1"); $categorie_fetch = $db->fetch($categorie_sql); ?>

query("SELECT `sid`, `Naam`, `Beschrijving` FROM `Downloads` WHERE `Categorie` = '".$categorie_fetch['categorie']."' ORDER BY `sid` DESC LIMIT ".$offset); while ( $downloads_fetch = $db->fetch($downloads_sql) ) { $replacefile = str_replace(' ', "-", trim($downloads_fetch['Naam'])); ?>

strcut($downloads_fetch['Naam'], 50);?>

<?=$downloads_fetch['Naam'];?>

strcut($downloads_fetch['Beschrijving'], 150);?>

Download strcut($downloads_fetch['Naam'], 50);?>

rows($downlaod_sql)) AND ($map == "reageer")) { $download_fetch = $db->fetch($downlaod_sql); $sqlcat = $db->query("SELECT `cid`, `categorie`, `uitleg` FROM `Categorie` WHERE `cid` = '".$download_fetch['categorie']."' LIMIT 1"); $categorie = $db->fetch($sqlcat); $sqlstemcheck = $db->query("SELECT AVG(`stem`) AS `gemiddelde` FROM `Stemmen` WHERE `did` = '".$item_id."'"); $stemcheck = $db->fetch($sqlstemcheck); ?>

strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

<?=$download_fetch['Naam'];?>

Profiel: strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

Stemmen
  License

Gemiddelde  "; }else{ print "
 
"; } } ?>

( stemmen)

  Vereisten

Downloads

  Platforms

Ontwerper     Grootte

Datum

 
Feedbacks bekijken Downloaden

Geef feedback op strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

replacetext($_POST['naam'], 2); $_POST['toelichting'] = $haal->replacetext($_POST['toelichting'], 5); $sql_toelichtingen = $db->query("SELECT `naam`, `toelichting` FROM `Toelichtingen` ORDER BY `tid` DESC"); $fetch_toelichting = $db->fetch($sql_toelichtingen); if ((empty($_POST['naam'])) OR (empty($_POST['naam']))) { print "

Je bent iets vergeten in te vullen.

"; }elseif ( ($fetch_toelichting['naam'] == $_POST['naam']) OR ($fetch_toelichting['toelichting'] == $_POST['toelichting']) ) { print "

Je bent aan het flooden!

"; }else{ $db->query("INSERT INTO `Toelichtingen` (`did` ,`naam` ,`onderwerp` ,`Toelichting` ,`Datum` ,`ip` ,`host` ) VALUES ( '".$item_id."', '".$_POST['naam']."', '', '".$_POST['toelichting']."', '".time()."', '".$haal->ipadres()."', '".$haal->hostadres()."')"); print ""; } } ?>
Naam:
Datum:

Bericht:
query("SELECT `sid`, `Naam`, `screenshot`, `Beschrijving`, `Licentie`, `Vereisten`, `Downloads`, `Stemmen`, `Platform`, `Ontwerperlink`, `Ontwerper`, `File size`, `Datum`, `categorie` FROM `Downloads` WHERE `sid` = '".$download_id."' LIMIT 1"); $download_rows = $db->rows($downlaod_sql); if ($download_rows == '1') { $download_fetch = $db->fetch($downlaod_sql); $sqlcat = $db->query("SELECT `cid`, `categorie`, `uitleg` FROM `Categorie` WHERE `cid` = '".$download_fetch['categorie']."' LIMIT 1"); $categorie = $db->fetch($sqlcat); $sqlstemcheck = $db->query("SELECT AVG(`stem`) AS `gemiddelde` FROM `Stemmen` WHERE `did` = '".$download_id."'"); $stemcheck = $db->fetch($sqlstemcheck); ?>

strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

<?=$download_fetch['Naam'];?>

Profiel: strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

Stemmen
  License

Gemiddelde  "; }else{ print "
 
"; } } ?>

( stemmen)

  Vereisten

Downloads

  Platforms

Ontwerper     Grootte

Datum

 
Feedbacks geven Downloaden

Laatste feedbacks van strcut($download_fetch['Naam'], 50);?>

query("SELECT `naam`, `Toelichting`, `Datum` FROM `Toelichtingen` WHERE `did` = '".$download_id."' ORDER BY `tid` DESC LIMIT ".$offset); if ($db->rows($sql_toelichtingen)) { while ($fetch_toelichtingen = $db->fetch($sql_toelichtingen)) { ?>
Naam:

Datum:

Bericht:


Er zijn op het moment geen feedsbacks.
Klik hier om een feedback toe te voegen!

"; } ?>

Downloads

Op deze pagina kunt u aangeven in welke categorie u uw download zoekt. Klik op de betreffende categorie om alle, in die categorie aanwezige, downloads weer te geven. Als u iets niet kunt vinden kunt u gebruik maken van onze uitgebreide zoekfunctie. Zoeken zonder resultaat is simpelweg niet mogelijk.

Categorien